KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

 

 


   

 

 

Orgány akademickej samosprávy a poradné orgány rektora


 

Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

Predsedníctvo

 1. prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc. – predseda
 2. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH – podpredseda (zamestnanecká časť)
 3. PhDr. Šárka Tomková – podpredseda (zamestnanecká časť)
 4. Michal Skurák – podpredseda (študentská časť)
 5. doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH – tajomník

Členovia – zamestnanecká časť

 

 1. MUDr. Jozef Barinka
 2. PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
 3. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH – podpredseda AS SZU
 4. Mgr. Soňa Feiková, PhD.
 5. doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MBA, mim. prof.
 6. prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 7. doc. PhMr. Marta Hurbánková, PhD.
 8. doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH – tajomník AS SZU
 9. prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. – predseda AS SZU
 10. PharmDr. Ľubica  Majtánová
 11. PhDr. Šárka Tomková – podpredseda AS SZU
 12. PhDr. Elena  Žiaková, PhD.

Členovia – študentská časť

 1. Bc. Marcel Bím
 2. Ivana Halamová
 3. Michaela Chalmovská
 4. Jakub Mikláš
 5. Adam Novák
 6. Michal Skurák – podpredseda AS SZU
 7. Michaela Ticháková
 8. Mgr. Andrej Vyskoč

Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 1. Bátovský Marián, prof., MUDr., CSc.
 2. Bujdák Peter, prof., MUDr., CSc.
 3. Džupa Valér, prof., MUDr., CSc.
 4. Durdík Štefan, prof., MUDr., PhD.
 5. Farkašová Dana, Dr. h. c. prof., PhDr., CSc.
 6. Frčová Beáta, doc., PhDr., PhD., MPH
 7. Gajdoš Martin, doc., MUDr., CSc.
 8. Gazdíková Katarína, doc., MUDr., CSc., MPH, MHA, mim. prof.
 9. Graus Vlastimil, MUDr., PhD., MPH, MSc.
 10. Hatala Róbert, prof., MUDr., CSc., FESC, FACC
 11. Heger Tomáš, MUDr., PhD., MHA
 12. Holečková Katarína, doc., MUDr., PhD.
 13. Jurik Tomislav, RNDr., CSc.
 14. Kalavská Andrea, doc., MUDr., PhD., MHA
 15. Kaliská Gabriela, MUDr., CSc.
 16. Klement Cyril, prof.,  MUDr., CSc.
 17. Kolář Petr doc., MUDr., PhD.
 18. Kovács Juraj, Ing.,  MBA
 19. Krčméry Vladimír, prof., MUDr., DrSc., FRSP, FACP, Dr. h. c. mult.
 20. Kresánek Jaroslav, prof., MUDr., PhD.
 21. Krištúfková Zuzana, prof. ,MUDr., PhD., MPH
 22. Kužela Ladislav, doc., MUDr., CSc.
 23. Majtán Viktor, doc., RNDr., CSc., mim. prof.
 24. Markovská Neda, prof., MUDr., CSc.
 25. Masarik Jozef, prof., RNDr., DrSc.
 26. Mičieta Karol, prof., RNDr., PhD.
 27. Moricová Štefánia, doc., MUDr., PhD., mim. prof.
 28. Nováková Mária, JUDr., PhD.
 29. Padyšáková Hana, doc., PhDr., PhD., mim. prof.
 30. Pastorek Jaromír, prof., RNDr., DrSc.
 31. Pechan Juraj, prof., MUDr., CSc.
 32. Plavčan Peter, prof., Ing. CSc.
 33. Rapčíková Tatiana, doc., PhDr., PhD.
 34. Remková Anna, prof., MUDr., DrSc.
 35. Repková Adriana, doc., PhDr., PhD., mim. prof.
 36. Rybár Ivan, prof., MUDr., PhD.
 37. Šimko Peter, prof., MUDr., CSc.
 38. Šimková Iveta, prof., MUDr., CSc.
 39. Štencl Ján, prof., MUDr., CSc.
 40. Šteňo Juraj, prof., MUDr., DrSc.
 41. Zeljenková Dagmar, MVDr., CSc.
 42. Žiaková Elena, doc., PhDr., PhD.
 43. Žitňan Daniel, MUDr., MPH
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.01.2019