Predstavitelia fakulty

 

 

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.   

dekan

 
Prodekani  

doc. MUDr. Katarína HOLEČKOVÁ, PhD.

prodekan pre pregraduálne štúdium

 

MUDr. Michal STRAKA, CSc.

prodekan pre pregraduálne štúdium v štúdijnom programe zubné lekárstvo
MUDr. Miroslav ŽIGRAI, PhD. 

prodekan pre postgraduálne vzdelávanie

prof. MUDr. Marián VIDIŠČÁK, PhD., FEBPS

prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania

RNDr. Juraj GAŠPAROVIČ, PhD.

prodekan pre štúdium zahraničných študentov

  doc. MUDr. Petr KOLÁŘ, PhD.

prodekan pre vedu a výskum


 

Akademický senát LF

 

Predseda:

MUDr. Ivo Topolský, PhD., MPH

 

Podpredseda:

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH

 

Tajomníčka:

Mgr. Mária Borsányiová, PhD.


Členovia


MUDr. Tomáš Barczi
MUDr. Henrieta Šidlová, PhD

RNDr. Ingrid Lajdová, PhD.

Mgr. Alena Ofúkaná

MUDr. Alena Kočšálová, MSc.
Jozef Imrišek
Lucia Jurášková
Adriana Demčuková

 


 

 

Vedecká rada Lekárskej fakulty SZU

 

Predseda:

doc. MUDr. GAJDOŠ Martin, CSc.

 

Podpredseda:

prof. MUDr. VIDIŠČÁK Marián, PhD., FEBPS.

 

Tajomník:

RNDr. KRIVOŠÍKOVÁ Zora , PhD.

 

Členovia:

prof. MUDr. BÁTOVSKÝ Marián, CSc.
prof. MUDr. BENETIN Ján, CSc.
Dr. h.c. prof. MUDr. BREZA Ján, DrSc.
prof. MUDr. BUJDÁK Peter, PhD.
doc. MUDr. DOLEŽAL Pavel, CSc., mim.prof.
RNDr. GAŠPAROVIČ Juraj, PhD.
doc. MUDr. GAZDÍKOVÁ Katarína, PhD., mim.prof.
prof. MUDr. HATALA Róbert, CSc.
doc. MUDr. HOLEČKOVÁ Katarína, PhD.
doc.Pharm.Dr. HRABOVSKÁ Paul Anna, Phd.
prof. MUDr. HRUBIŠKO Mikuláš, CSc.
doc. MUDr. JANÍK Miroslav, PhD.
MUDr. KALISKÁ Gabriela, CSc.
doc. MUDr. KAUŠITZ Juraj, CSc.
doc. MUDr. KOLÁŘ Petr, PhD.
prof. MUDr. RNDr. KOVÁČ Gustáv, CSc., MBA
prof. MUDr. KRIŠTÚFEK  Peter , CSc.
prof. MUDr. MARKOVSKÁ Neda, CSc.
MUDr. PAULINY Matúš , PhD.
prof. MUDr. PECHAN Juraj, CSc.
doc. MUDr. POHANKA Vladimír , CSc.
prof. MUDr. REMKOVÁ Anna, DrSc.
doc. MUDr. RUSŇÁK Igor, CSc., mim. prof.
doc. PharmDr. SÝKORA Juraj, CSc.
prof. MUDr. ŠIMKO Peter, CSc.
doc. MUDr. ŠIMKO Juraj, PhD.
MUDr. ŽIGRAI Miroslav, PhD.

prof. MUDr. BERNADIČ Marián , CSc.
prof. MUDr. DANIHEL Ľudovít, CSc.
MUDr. FITZ Otakar
MUDr. HAŠKO Tomáš, MPH
MUDr. HEGER Tomáš, PhD., MHA
doc. MUDr. KUŽELA Ladislav, CSc.
doc. MUDr. MOJTO Viliam , CSc., MBA
prof. MUDr. PELLA Daniel, PhD.
prof. MUDr. ŠPÁNIK Stanislav, CSc.
MUDr. VYSKOČIL Milan, PhD.
doc. MUDr. ŠTEŇOVÁ Emoke, PhD.
 

Čestný člen:

doc. MUDr. FURKOVÁ Katarína, CSc.,mim.prof.

 

VR LF SZU  schválená AS LF dňa  10. 12. 2019


 


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.09.2020