Predstavitelia fakulty

 

 

prof. MUDr. Anna REMKOVÁ, DrSc.

dekan

 
Prodekani  

doc. MUDr. Katarína HOLEČKOVÁ, PhD.

prodekan pre pregraduálne štúdium

RNDr. Zora KRIVOŠÍKOVÁ, PhD.

prodekan pre vedu, výskum a zahraničie

MUDr. Miroslav ŽIGRAI, PhD. 

prodekan pre postgraduálne vzdelávanie

prof. MUDr. Marián VIDIŠČÁK, PhD., FEBPS

prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania

RNDr. Juraj GAŠPAROVIČ, PhD.

prodekan pre štúdium zahraničných študentov

 

 

Akademický senát LF

 

 

 

 

Predseda:

RNDr. Martin Sojka, PhD.

 

Podpredseda:

MUDr. Ivo Topolský, PhD., MPH


Tajomníčka:

Mgr. Mária Borsányiová, PhD.


Členovia

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH
MUDr. Henrieta Šidlová, PhD
Doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH
MUDr. Tomáš Barczi
MUDr. Alena Kočšálová, VL, 3. stupeň   
Jozef Imrišek, študent
Lucia Jurášková, študentka
Adriana Demčuková, študentka

 

 


 

Vedecká rada LF

 

Predseda:

 

prof. MUDr. REMKOVÁ Anna, DrSc.

 

Podpredseda:

 

prof. MUDr. PECHAN Juraj,CSc.

 

Tajomník:

 

RNDr. KRIVOŠÍKOVÁ Zora , PhD.

 

Členovia:

 1. prof. MUDr. BÁTOVSKÝ Marián, CSc.
 2. prof. MUDr. BENETIN Ján, CSc.
 3. Dr.h.c. prof. MUDr. BREZA Ján, DrSc.
 4. prof. MUDr. BUJDÁK Peter, PhD..
 5. prof. MUDr. ČERNÁK Andrej, DrSc.
 6. doc. MUDr. DOLEŽAL Pavel, CSc., mim. prof.
 7. doc. MUDr. FURKOVÁ Katarína, CSc., mim. prof.
 8. RNDr. GAŠPAROVIČ Juraj, PhD.
 9. doc. MUDr. GAZDÍKOVÁ Katarína, PhD.
 10. prof. MUDr. HATALA Róbert, CSc.
 11. doc. MUDr. HOLEČKOVÁ Katarína, PhD.
 12. prof. MUDr. HOLOMÁŇ Jozef, CSc.
 13. prof. MUDr. HRUBIŠKO Mikuláš, CSc.
 14. doc. MUDr. JANÍK Miroslav, PhD.
 15. doc. MUDr. KAUŠITZ Juraj, CSc.
 16. prof. MUDr. RNDr. KOVÁČ Gustáv, CSc., MBA
 17. prof. MUDr. KRAJČÍK Štefan, CSc.
 18. prof. MUDr. KRČMÉRY Vladimír, DrSc.
 19. prof. MUDr. KRIŠTÚFEK  Peter , CSc.
 20. prof. MUDr. MARKOVSKÁ Neda, CSc.
 21. prof. MUDr. OLEJNÍK Juraj, PhD.
 22. MUDr. PAULINY Matúš, PhD.
 23. doc. MUDr. POHANKA Vladimír, CSc.
 24. doc. MUDr. RUSŇÁK Igor, CSc., mim. prof.
 25. doc. PharmDr. SÝKORA Juraj, CSc.
 26. prof. MUDr. ŠIMKO Peter, CSc.
 27. prof. MUDr. ŠIMKOVÁ Iveta, CSc.
 28. prof. MUDr. ŠTEŇO Juraj, DrSc.
 29. doc. RNDr. VARGA Ivan, PhD.
 30. prof. MUDr. BERNADIČ Marián , CSc.
 31. prof. MUDr. DANKO Ján , CSc.
 32. prof. MUDr. DANIHEL Ľudovít, CSc.
 33. MUDr. FITZ Otakar
 34. MUDr. HAŠKO Tomáš, MPH
 35. MUDr. HEGER Tomáš, PhD., MHA
 36. MUDr. KALISKÁ Gabriela, CSc.
 37. doc. MUDr. KUŽELA Ladislav, CSc.
 38. doc. MUDr. MOJTO Viliam , CSc., MBA
 39. prof. MUDr. PELLA Daniel, PhD.
 40. prof. MUDr. ŠPÁNIK Stanislav, CSc.


VR SZU schválená AS LF SZU  15.12.2017

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.02.2019