Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

Vedenie Polikliniky SZU

 

 

     

Ing. Igor Naňo

riaditeľ Polikliniky SZU
tel.: +421 2 59 370 580

 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

odborný garant Polikliniky SZU

     
     
 

PhDr. Judita Šúňová

vedúca sestra Polikliniky SZU
tel.: +421 2 59 370 580

   

 

 

 

 

 


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.02.2020