KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
Oznamy FVZ  
 
 
Vedecká rada FVZ  

 Záznam VR FVZ – 16.5.2018


 
Pripravované akcie FVZ  

Študijné oddelenie Fakulty verejného zdravotníctva

 

Adresa:    Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
Limbová 14
833 03 Bratislava

 

  Referent študijného oddelenia Náplň Telefón Miestnosť E-mail
Pregraduálne štúdium Bc. Silvia DURAJOVÁ Verejné zdravotníctvo
- prvý a druhý stupeň (Bc., Mgr.)
- denná a externá forma
02/59370 559 B-397 silvia.durajova@szu.sk
Doktorandské štúdium Mgr. Miroslava SEŇAVOVÁ

Verejné zdravotníctvo

- denná a externá forma (PhD.)
- rigorózne konania (PhDr.)
- habilitačné a inauguračné konania

02/59370 257 B-316 miroslava.senavova@szu.sk
Postgraduálne štúdium PhDr. Antónia HOLIČOVÁ - špecilaizčné štúdium:
Master of Public Health – Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (MPH)
02/59370 572 B-313 antonia.holicova@szu.sk
  Mgr. Michal ADAMIŠIN - špecializačné štúdium
Epidemiológia (lekár)
Verejné zdravotníctvo (lekár)
Zdravie pri práci (verejný zdravotník)
Zdravotnícky manažment a financovanie
- ďalšie vzdelávanie, kurzy
02/59370 568 B-387 michal.adamisin@szu.sk

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0