KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
Oznamy FVZ  
 
 
Vedecká rada FVZ  

 Záznam VR FVZ – 16.5.2018


 
Pripravované akcie FVZ  

Fakulta verejného zdravotníctva SZU organizuje tieto stupne vysokoškolského štúdia v akreditovaných študijných programoch:


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.12.2018