KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
Oznamy FVZ  
 
 
Vedecká rada FVZ  

 Záznam VR FVZ – 16.5.2018


 
Pripravované akcie FVZ  

Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave

Termíny špecializačných skúšok pre akademický rok 2017/2018

 

Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:   6.4.2018
Záverečný test :  1. termín 26.4.2018
  2. termín 10.5.2018
Obhajoby špecializačných prác:   28.5. – 1.6.2018
     
Zdravie pri práci – zdravotnícke povolanie verejný zdravotník
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:  zimný semester do 3.11.2018
  letný semester do 28.3.2018
Špecializačná skúška: zimný semester 15.12.2017
  letný semester 4.5.2018
     
Verejné zdravotníctvo – zdravotnícke povolanie lekár
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:  zimný semester do 3.11.2017
  letný semester do 28.3.2018
Špecializačná skúška: zimný semester 7.12.2017
  letný semester 2.5.2018
     
Epidemiológia – zdravotnícke povolanie lekár    
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami: zimný semester do 6.11.2017
  letný semester do 28.3.2018
Špecializačná skúška: zimný semester 12.12.2017
  letný semester 2.5.2018
     
Zdravotnícky manažment a financovanie 
Záverečný test :

1. termín:

+ odovzdanie práce spolu s prihláškou a príloham

1.12. 2017
  2. termín

+ odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami

5.12.2017
Obhajoby špecializačných prác: 17.-18.1.2018
14.-15.2.2018  
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0