KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
Oznamy FVZ  
 
 
Vedecká rada FVZ  

 Záznam VR FVZ – 16.5.2018


 
Pripravované akcie FVZ  

Predstavitelia Fakulty Verejného Zdravotníctva SZU

 
dekan
     
 

 

prof. MUDr. Zuzana KRIŠTÚFKOVÁ, PhD., MPH

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

 

prof. MUDr. Cyril KLEMENT, CSc.

prodekan pre praktickú výučbu

  PhDr. Matej MUCSKA, PhD.

prodekan pre vzdelávaciu činnosť

 

doc. PhMr. Marta HURBÁNKOVÁ, CSc.

predseda Akademického senátu FVZ

 

 
 
Akademický senát Fakulty verejného zdravotníctva SZU
2018-2022
 
 
Predsedníctvo AS FVZ SZU
 
Predsedníčka senátu
RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 
Tajomník
PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 
Podpredseda pre zamestnaneckú časť
RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 
Podpredseda pre študentskú časť
Mgr. Andrej Vyskoč
 

Členovia AS FVZ SZU
 
Zamestnanecká časť
 • Mgr. Júlia Babincová, PhD.
 • RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 • MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 • PhDr. Denisa Richterová, PhD.
 • PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 • RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
Študentská časť
 • Zuzana Bartová
 • Dávid Magvaš
 • Michaela Ticháková
 • Mgr. Andrej Vyskoč

 

Vedecká rada Fakulty verejného zdravotníctva SZU

 

Interní členovia:

 1. Predseda:
  doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof. - dekan
 2. Podpredseda:
  prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH – prodekan pre VVDŠ
 3. Tajomník:
  RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.

 4. prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
 5. RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 6. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 7. doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
 8. prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 9. doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
 10. doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.
 11. prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
 12. doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
 13. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
 14. prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
 15. prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
 16. PhDr. Matej Mucska, PhD.
 17. MUDr. Ľubica Murínová, PhD.
 18. JUDr. Mária Nováková, PhD.
 19. PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 20. prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
 21. prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.
 22. RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 23. MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.

  Externí členovia:

 24. JUDr. Helena Csémyová
 25. prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
 26. doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mim. prof.
 27. doc. MUDr. Roman Kováč, CSc.
 28. doc. MUDr. Eva Máderová, CSc.
 29. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
 30. Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
 31. prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
 32. doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
 33. doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH

 

Kolégium dekana

 

 • RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 • PhDr. Antónia Holičová
 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • doc. PhMr. Marta Hurbánková, PhD.
 • doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.
 • prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
 • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.
 • PhDr. Matej Mucska, PhD.
 • MUDr. Ľubica Murínová, PhD.
 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
 • MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0