Harmonogram LF akademického roku 2019/2020


 

Zápisy

2. 9. – 6. 9. 2019

 

Začiatok ak. roku

16. 9. 2019 (pondelok)

 

Výučba v zimnom semestri

16. 9. 2019 – 20. 12. 2019

( 14 týždňov )

 

Skúškové obdobie pre opakovane zapísané predmety:

16. 9. 2019 – 15. 10. 2019

(4 týždne)
 

Predtermíny po absolvovaní celej predpísanej výučby

(so súhlasom vedúceho pedagogického útvaru)

 

16. 12. 2019 – 3. 01.2020

 

Skúškové obdobie v zimnom semestri

7. 1. 2020 – 7. 2. 2020
( 5 týždňov )

 

Výučba v letnom semestri

10. 2. 2020 – 22. 5. 2020
(15 týždňov)

 

Predtermíny po absolvovaní celej predpísanej výučby

(so súhlasom vedúceho pedagogického útvaru)

 

18. 5. 2020 – 22. 5. 2020
Skúškové obdobie v letnom semestri

25. 5. 2020 – 3. 7. 2020
(6 týždňov )

 

Povinná prázdninová prax

júl – august

 


Termíny štátnych skúšok má LF určené priamo v rozvrhu hodín na celý akademický rok.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 10.07.2020