KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

 

 


   

 

 

Rektorátne útvary


 

Rektorátne útvary sú útvary s celouniverzitnou pôsobnosťou organizačne a metodicky riadené rektorátom Slovenskej zdravotníckej univerzity.

 

  • Kancelária rektora
  • Pedagogický odbor
  • Organizačno – metodický odbor
  • Odbor mediálnej a edičnej činnosti
  • Univerzitná knižnica
  • Odbor ľudských zdrojov
  • Referát hlavného kontrolóra
  • Etická komisia
  • Etická komisia pre prácu s laboratórnymi zvieratami
  • Jednotka zabezpečenia kvality
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.01.2019