Prvý fakultný Deň zdravia FOaZOŠ SZUDr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, organizovala prvý fakultný Deň zdravia. Akcia sa uskutočnila 27. septembra 2018, v priestoroch Vedeckej rady fakulty.


Dekanka fakulty na úvod  privítala zástupcov rektorátnych útvarov SZU, vedenie a pedagógov fakulty, ako aj študentov. V príhovore uviedla „Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave je už podľa názvu, ktorý nesie, predurčená propagovať zdravie a vyvíjať úsilie a aktivity zamerané na podporu zdravia. V uvedených intenciách fakulta rozvíja svoju činnosť a onedlho rozšíri spektrum študijnej ponuky o program Fyziologická a klinická výživa, ktorý je v akreditačnom procese“.

 

Prvý fakultný deň zdravia bol zameraný na správnu výživu a možno ho nazvať prívlastkom „ovocný“. Sponzorsky, zo slovenských sadov a viníc, dekanka zabezpečila chutné a voňavé jablká, hrušky slivky a hrozno. Stoly plné ovocia boli nádherné na pohľad a ovocie chutilo najmä študentom, ale aj pedagógom, pracovníkom fakulty a univerzity. Vôňa čerstvého ovocia sa niesla chodbami a študenti si s nadšením pochutnali na ovocnej desiate.© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.12.2019