Dňa 15.7.2015 sa Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti SZU spolu s Operačným stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (ďalej OS ZZS SR) , zapojili do tretieho ročníka Detskej ekonomickej univerzity Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej DEU).


V predmetnom dni sme obohatili vzdelávací program s prednáškami a následným workshopom z prvej pomoci. Lektormi boli PhDr. Alena Dudeková, Mgr. Jozef Minár (OS ZZS SR) a Mgr. Arpád Esztergályos (OS ZZS SR). Tento rok sa danej aktivity zúčastnilo 50 detí vo veku od 9 do 14 rokov. V tejto súvislosti patrí srdečné poďakovanie jednak organizátorom podujatia menovite Ľubomíre Marčekovej (DEU), ktorí sa rozhodli obohatiť ,, ekonomický program“ o kurz prvej pomoci ďalej riaditeľovi OS ZZS SR MUDr. Jánovi Murgašovi, PhD., za pomoc a materiálnu podporu pri organizovaní danej aktivity. Srdečná vďaka vedeniu Slovenskej zdravotníckej univerzity za pomoc a podporu pri organizovaní danej aktivity!

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.12.2019