FYZIOTERAPIA - VZDELÁVANIE A PRAX

 

Katedra fyzioterapie Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Slovenská komora fyzioterapeutov Vás pozýva na 1. medzinárodnú vedeckú konferenciu Fyzioterapia - Vzdelávanie a prax, ktorá sa bude konať dňa 1. októbra 2015.

Konferencia sa koná pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.12.2019