KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

AKTUALITY FOaZOŠ  

05.12.2019
Mikuláš FOaZOŠ

22.11.2019
Ocenenie Môj lekár

Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v komunite
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

vedúci katedry: 

 Pracovníci:

  • PhDr. Valburga Mesárošová

Katedra  ošetrovateľskej starostlivosti v komunite zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie sestier v dennej a externej forme študijnom odbore ošetrovateľstvo a ďalšie vzdelávanie sestier v špecializačnom odbore:

  • ošetrovateľská starostlivosť v komunite.

 


Činnosť katedry je zameraná na oblasť:

  • vzdelávaciu v rámci katedry, fakulty a univerzity
  • metodickú vo vzťahu k vzdelávaniu sestier a ošetrovateľskej praxi
  • vedecko-výskumnú

Katedra organizuje:

  • konzultácie vo všetkých formách vzdelávania
  • špecializačné vzdelávacie aktivity
  • školiace miesta
  • tematické kurzy
  • semináre
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 07.07.2020