KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

AKTUALITY FOaZOŠ  

05.12.2019
Mikuláš FOaZOŠ

22.11.2019
Ocenenie Môj lekár

Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

vedúci katedry: doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 Pracovníci:

 • Mgr. Ľubica Kaiserová
 • Mgr. Beáta Nagyová
 • Mgr. Simona Pekarová

 

pediatrie zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie sestier v dennej a externej forme v študijnom odbore ošetrovateľstvo a ďalšie vzdelávanie sestier v špecializačných odboroch:

 • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

 

Činnosť katedry je zameraná na oblasť:

 • vzdelávaciu v rámci katedry, fakulty a univerzity
 • metodickú vo vzťahu k vzdelávaniu sestier a ošetrovateľskej praxi
 • vedecko-výskumnú

Katedra organizuje:

 • konzultácie vo všetkých formách vzdelávania
 • špecializačné a certifikačné vzdelávacie aktivity
 • školiace miesta
 • tematické kurzy
 • semináre
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 07.07.2020