KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

AKTUALITY FOaZOŠ  

05.12.2019
Mikuláš FOaZOŠ

22.11.2019
Ocenenie Môj lekár

Katedra ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

vedúci katedry: PhDr. Emília Miklovičová, PhD.  

Pracovníci:
 • doc. PhDr. Helena Koňošová, PhD.
 • PhDr. Eva Schweighofer - Bednáriková, PhD.
 • PhDr. Jolana Gyalogová, PhD.
 • PhDr. Andrea Uhláriková

Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva zabezpečuje  vysokoškolské vzdelávanie sestier v dennej a externej forme v študijnom odbore ošetrovateľstvo a zabezpečuje ďalšie vzdelávanie sestier v špecializačných odboroch:

 • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
 • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
 • ošetrovateľská starostlivosť v onkológii

 

Činnosť katedry je zameraná na oblasť:

 • vzdelávaciu v rámci katedry, fakulty a univerzity
 • metodickú vo vzťahu k vzdelávaniu sestier a ošetrovateľskej praxi
 • vedecko-výskumnú

Katedra organizuje:

 • konzultácie vo všetkých formách vzdelávania
 • špecializačné a certifikačné vzdelávacie aktivity
 • školiace miesta
 • tematické kurzy 
 • semináre

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 07.07.2020