KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

Oznamy FOaZOŠ  
Oddelenie pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností a akademických titulov
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MHA, mim. prof.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

 

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MHA, mim. prof.

poverená vedením

 

Pracovníci:

PhDr. Andrea Písecká

 

telefón: +421 2 59 370 451

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.12.2019