ARCHÍV AKTUALÍT
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Počet záznamov: 27, Strana: 2 z 3, Naviguj: |<   <<   >>   >|

20150630 - Promócie FOaZOŠ (1. 7. 2015)
V dňoch 29. júna, 30.júna a 1.júla 2015 sa v aule Dionýza Diešku v Bratislave, na Limbovej 12,. uskutočnili slávnostné promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdii SZU.
viac... 

Úspešná reprezentácia SZU na medzinárodnej súťaži “Rallye Rejvíz 2015“ (27. 5. 2015)
V dňoch 27.5.2015 – 31.5.2015 sa konal 19. ročník súťaže Rallye Rejvíz, 5. ročník MUC. RR – súťaže medikov, 9. ročník súťaže Zlaté slúchatko - súťaž operátorov zdravotníckych operačných stredísk a 17. ročník detskej súťaže Helpíkov pohár.
viac... 

Stredoeurópsky kongres Urgentnej medicíny a Medicíny katastrof 2015 (23. 4. 2015)
Pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., sa dňa 23. - 25. apríla 2015 v Hoteli Sitno vo Vyhniach konal VI. ročník Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof a XIX. Národný kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof.
viac... 

Klinická farmakológia a farmakoterapia 2014 (16. 10. 2014)
„Klinická farmakológia a farmakoterapia 2014“ – 23. konferencia klinickej farmakológie s medzinárodnou účasťou a 17. celoštátne stretnutie etických komisií v Slovenskej republike sa pod záštitou prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., rektora SZU, uskutočnili v dňoch 16. - 17. októbra 2014 v Kongresovom centre Ministerstva zdravotníctva SR na Limbovej ul. 2 v Bratislave.
viac... 
blindI. workshop s medzinárodnou účasťou „Pôrodná asistencia - vzdelávanie a odborná prax“ (21. 1. 2014)
viac... 

 

Mikuláš v ODCH (9. 12. 2013)
V pondelok dňa 9. 12. 2013 študenti FOaZOŠ odboru Ošetrovateľstvo 2. ročník zorganizovali milú akciu.
viac... 
blindSlávnostné promócie absolventov Fakulty ošterovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity (24. 6. 2013)
viac... 
blindFakultná konferencia ŠVOČ na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU (25. 4. 2013)
viac... 

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., rektor SZU otvorila medzinárodnú konferenciu (22. 11. 2012)
Rektor SZU Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., dnes slávnostne otvorila V. medzinárodnú konferenciu Podiel zdravotníckych pracovníkov na zdraví obyvateľstva
viac... 

 

Naši študenti úspešne reprezentovali univerzitu na súťaži záchranárov (27. 10. 2012)
V dňoch 25. - 27. októbra 2012 sa uskutočnila súťaž dvojčlenných posádok rýchlej zdravotnej pomoci RESCUE LESNICA SLOVENSKÝ RAJ 2012. Tento rok sa konal už desiaty ročník pretekov určených pre zdravotníckych záchranárov a sestry pracujúce v záchrannej službe.
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.12.2019