ARCHÍV AKTUALÍT
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Počet záznamov: 27, Strana: 1 z 3, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindVýsledky doplňujúcich volieb kandidáta na funkciu zástupcu zamestnaneckej časti akademickej obce FOaZOŠ SZU do AS FOaZOŠ SZU a do AS SZU (26. 3. 2019)
banner hlavnej stranky SZU
viac... 

Druhý fakultný „Deň zdravia“ FOaZOŠ SZU (20. 3. 2019)
V priestoroch Vedeckej rady fakulty sa konal a mal prívlastok MLIEČNY DEŇ
viac... 

Študenti Klubu zdravia FOaZOŠ SZU rozdávali mikulášsku náladu (6. 12. 2018)
viac... 

Prvý fakultný Deň zdravia FOaZOŠ SZU (27. 9. 2018)
viac... 

Tulipánový pochod (7. 4. 2018)
viac... 

Ustanovujúce zasadnutie Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME) (18. 2. 2016)
Dňa 18.02.2016 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME)
viac... 

Správa o konaní 2. workshopu s medzinárodnou účasťou „Pôrodná asistencia - vzdelávanie a odborná prax“ (21. 1. 2016)
Katedra pôrodnej asistencie FOaZOŠ a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, zorganizovali 21. 1. 2016 pod záštitou Dr. h. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., dekanky fakulty, 2. workshop s medzinárodnou účasťou „Pôrodná asistencia - vzdelávanie a odborná prax“.
viac... 

Zlatá medaila SLS udelená prof. MUDr. J. GLASOVI (22. 10. 2015)
Na návrh Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) bola na slávnostnom zasadnutí XIX. kongresu SLS dňa 22.10.2015 prof. MUDr. Jozefovi Glasovi, CSc., PhD., prednostovi Ústavu zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU a zástupcovi prednostu Ústavu farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU udelená Zlatá medaila SLS „Propter merita“.
viac... 

 

Fyzioterapia - Vzdelávanie a prax (1. 10. 2015)
Katedra fyzioterapie FOaZOŠ a FVZ SZU a Slovenská komora fyzioterapeutov Vás pozýva na 1. medzinárodnú vedeckú konferenciu Fyzioterapia - Vzdelávanie a prax, ktorá sa bude konať dňa 1. októbra 2015.
viac... 

Tretí ročník Detskej ekonomickej univerzity Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave (15. 7. 2015)
Dňa 15.7.2015 sa Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti SZU spolu s Operačným stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (ďalej OS ZZS SR) , zapojili do tretieho ročníka Detskej ekonomickej univerzity Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej DEU).
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.12.2019