Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

Laboratórium imunológie

 

Kontakt:

  • doc. RNDr. Mira Horváthová, PhD.

    tel.: +421 2 59 370 861

diagnostika imunopatologických stavov dospelej a detskej populácie s poruchami imunity, alergickými a autoimunitnými ochoreniami, vyšetrenia humorálnej a bunkovej imunity, diagnostika hypersenzitívnych reakcií na lieky

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.01.2020