Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

Ambulancia vnútorného lekárstva

zmluvný partner ZP Dôvera a ZP Union.

 

 

doc. MUDr. Martin Gajdoš, PhD.


tel.: +421 2 59 370 397     č. dv. B-025

prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.

tel.: +421 2 59 370 126     č. dv. B-027

 

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.

tel.: +421 2 59 370 138     č. dv. B-026

 

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor

 

tel.: +421 2 59 370 622     č. dv. B-015

 

 

 

Ordinačné hodiny
Utorok 07:30 - 14:00
Streda 07:30 - 12:00
Štvrtok 07:30 - 12:00

 

 

komplexná starostlivosť o pacienta na úrovni internej ambulancie

 

konzultácie v rozsahu činnosti klinickej farmakológie

 

prevencia, diagnostika a liečba ochorení vnútorných orgánov

 

diagnostika a liečba osteoporózy

 

konzultácie o užívaných liekoch a liekových interakciách

 

diagnostika a liečba vysokého krvného tlaku v tehotenstve

 

konzultácia o teratogénných účinkoch liekov užívaných v prvom trimestri tehotenstva.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.02.2020