Deň otvorených dverí SZU bude 9. februára 2023

      9.11.2022 viac...

  

 

 

Výsledky voľby zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce FVZ SZU

do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie 2022 – 2026

 

28.10.2022 viac...

 

 

  

 

 

Výsledky voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce FVZ SZU

do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie 2022 – 2026

 

28.10.2022 viac...

 

 


 

 

 

41. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu.

 

 

 

       25.-26.8.2022 viac...

  

 

Špecializačné štúdium Master of Public Health

v akademickom roku 2022/2023

 

22.8.2022 viac...

 

 

  

 

Termíny zápisov - akademický rok 2022/2023
 

13.7.2022 viac...

 

 

Začiatkom júla 2022 mal náš kolega, vedec, pedagóg a priateľ prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc. krásne životné jubileum. Pri tejto príležitosti mu chceme poďakovať za jeho prácu na národnej aj medzinárodnej vedeckej scéne a za jeho celoživotnú oddanosť vede. K jeho jubileu mu prajeme veľa zdravia a životného optimizmu. 

      15.6.2022 viac...

  

 

Vyhlásenie voľby
 
kandidáta na funkciu dekana
Fakulty verejného zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

7.4.2022 viac...

 

 

  

 

USMERNENIE PRE COVID POZITÍVNYCH

ŠTUDENTOV SZU

 

25.11.2021 viac...

 

 

  

 

USMERNENIE PRE COVID POZITÍVNYCH

ZAMESTNANCOV SZU

 

25.11.2021 viac...

 

 

  

 

Informácia k organizácii a priebehu volieb zástupcu (delegáta) do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 – 2024 zo študentskej časti AO FVZ SZU

 

4.11.2021 viac...

 

 

 

Termíny zápisov do akademického roka 2021/2022

 

19.7.2021 viac...

 

  

 

Špecializačné štúdium Master of Public Health

v akademickom roku 2021/2022

 

25.6.2021 viac...

 

 

Archív správ  

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023