KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 

 

 

 

Deň otvorených dverí SZU bude 9. februára 2023

      9.11.2022 viac...

 

 

Výsledok volieb zástupcov zo zamestnaneckej časti

akademickej obce LF SZU do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie od 1. novembra 2022 do 31. októbra 2026


18.10.2022 viac...

 

 

 

 

Výsledok volieb zástupcov zo študentskej časti

akademickej obce LF SZU do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie od 1. novembra 2022 do 31. októbra 2026


18.10.2022 viac...

 

 

 

 

Nové webináre pre pedagógov a doktorandov!


27.9.2022
viac...

 

 

 

 

Predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu pre diplomantov, doktorandov a post-doktorandov


9.9.2022 viac...

 

 

 

 

IRIS 2022 - Summer school for students,

 

PhD students and young scientists


22.6.2022 viac...

 

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...

Archív správ  

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023