TERMÍNY ZÁPISOV na  akademický rok 2020/2021

 

1.6.2020

viac...


OZNAM ŠTUDENTOM NEŠTÁTNICOVÝCH ROČNÍKOV (VL, ZL)

 

Plán postupu LF SZU v Bratislave na zabezpečenie ukončenia školského roku 2019/2020 pre študijné programy Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo ročníky 1 – 5.


Rozšírené kolégium dekana, konané 20. 4. 2020 rozhodlo o nasledovnom postupe pri zabezpečenie ukončenia školského roku 2019/2020 pre ročníky 1 - 5 študijných programov  Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo

 

4.5.2020 Aktualizovaná informácia

viac...


Plán postupu LF SZU v Bratislave na zabezpečenie ukončenia školského roku 2019/2020 pre štátnicové ročníky v študijných programoch Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo.

Rozšírené kolégium dekana, konané 20. 4. 2020 rozhodlo po zverejnení „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa 15. 4. 2020 (číslo: OLP/3171/2020) o nasledovnom postupe pri zabezpečenie ukončenia školského roku 2019/2020 pre štátnicové ročníky študijných programov  Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo

 

24.4.2020

viac...


Metodický pokyn  dekana Lekárskej fakulty SZU ku štátnym záverečným skúškam prezenčnou formou v akademickom roku 2019/2020

 

Študijný odbor  Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo

 

23.4.2020 viac...

Harmonogram špecializačných skúšok  v ak. roku 2019/2020

 

24.4.2020

viac...


OZNAM PRE ŠTUDENTOV  LF SZU


Plán postupu LF SZU v Bratislave na zabezpečenie ukončenia akademického roku 2019/2020.


Po schválení navrhovaného postupu LF SZU z 31.03.2020 MZ SR, po zasadaní rozšíreného kolégia rektora LF SZU v Bratislave a rozšíreného kolégia dekana LF SZU dňa 07.04.2020  prijímame nasledujúci postup:

8.4.2020 viac...


Usmernenie LF k štátnym záverečným skúškam

 

viac...


Usmernenie LF SZU pre študentov pregraduálneho štúdia


Vážení študenti,

vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a krízový stav ohľadom pandémie Coronavirus, s okamžitou platnosťou rušíme dňom 16.3.2020 plošne všetky termíny štátnic a s nimi spojené aktivity až do odvolania.

viac...


Usmernenie LF SZU pre pedagogických pracovníkov


Vážení garanti špecializačného štúdia, vedúci pedagogických útvarov a ostatní pedagogickí zamestnanci

  • vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a krízový stav ohľadom pandémie Coronavirus, sa s okamžitou platnosťou rušia dňom  16.3.2020 plošne všetky špecializačné skúšky a s nimi spojené prezenčné vzdelávacie aktivity až do odvolania.
    Podľa zváženia je možné pokračovať vo výučbe distančnou formou

  • s okamžitou platnosťou rušíme plošne všetky termíny štátnic a s nimi spojené aktivity až do odvolania

IMATRIKULÁCIA študentov 1. ročníka LF

 

Dńa 10. 12. 2019 o 11:00 hod.  v AULE DD A 154, Limbová 12  bude prebiehať imatrikulácia študentov 1.ročníka  LF


     
   


Akademický senát LF SZU vyhlasuje

výsledky voľby kandidáta na funkciu

 

dekana Lekárskej fakulty SZU

 

na funkčné obdobie od 4. 11. 2019 do 3. 11. 2023

 

viac...

   
     
 

Študentská vedecká konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR 2018


  

 

 

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 10.07.2020