V súťaži záchranárov RALLYE REJVÍZ 2021 sme získali 2. miesto

      5.10.2021 viac...

Študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ opäť na stupni víťazov

      29.9.2021  viac...

 

 Usmernenie k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU
v zimnom semestri akad. roka 2021/2022 od 27.9. 2021
COVID SEMAFOR SZU

 

23.9.2021 viac...

 


 

 

Plzenský pohár záchranárov 2021

21.9.2021 viac...

  

 
USMERNENIE DEKANA
k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU
v zimnom semestri akademického roka 2021/2022

 

14.9.2021 viac...

 

 

  

 
Informácia k výučbe v akademickom roku 2021/2022

 

14.9.2021 viac...

 

 

  

 
Na záchrane detí z tábora v Turčeku
sa podieľal aj študent FOaZOŠ

 

25.8.2021 viac...

 

 

  

 
TERMÍNY ZÁPISOV

na FOaZOŠ

v akademickom roku 2021/2022

 

21.7.2021 viac...

 

 

  

 
Vyhlásenie výsledku voľby

kandidáta na funkciu dekana


Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

1.6.2021 viac...

 

 

  

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 
Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania 
nutričný terapeut
pre uchádzačov z tretích krajín

 

12.5.2021 viac...

 

 

Archív správ  

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.10.2021