Vnútorné predpisy 

Smernice rektora SZU

 

Smernice dekana LF SZU

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 16.09.2019