KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

OZNAMY AS SZU
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 13, Strana: 1 z 2, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindVýsledky volieb so ASSZU_2022_2026 (21. 10. 2022 - 21. 10. 2022)
viac... 
blindVyhlásenie doplňujúcich volieb kandidáta na funkciu zástupcu zo zamestnaneckej časti akademickej obce FOaZOŠ SZU do AS SZU (12. 3. 2019 - 26. 3. 2019)
viac... 
blindVýsledky volieb kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie od 01. novembra 2018 do 31. októbra 2022 (1. 11. 2018 - 31. 10. 2022)
viac... 
blindDňa 12.4.2018 sa o 10 hodine v zasadačke rektorátu SZU konala voľba rektora SZU v Bratislave. (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blindAkademický senát SZU uzavrel kandidačnú listinu kandidátov na funkciu rektora SZU (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blindOznam o zmene termínu podávania návrhov kandidátov na funkciu rektora SZU (8. 3. 2018 - 28. 3. 2018)
viac... 
blindVYHLÁSENIE VOĽBY kandidáta na funkciu rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (30. 11. 2017 - 29. 3. 2018)
viac... 
blindDoplňujúce voľby zástupcov zo študentskej časti akademickej obce Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity do Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity (29. 10. 2017 - 29. 10. 2017)
viac... 
blindDoplňujúce voľby zástupcov zo študentskej časti akademickej obce Slovenskej zdravotníckej univerzity do Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity (30. 11. -1 - 30. 11. -1)
viac... 
blindČasový harmonogram riadnych zasadnutí Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v letnom semestri akademického roka 2017/2018 (1. 9. 2017 - 30. 6. 2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023