Oznamy FVZ
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 84, Strana: 1 z 9, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindTermín obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo (4. 7. 2019 - 4. 7. 2019)
Mgr. Martin Urmanič, MPH
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo (4. 7. 2019 - 4. 7. 2019)
Mgr. Zuzana Čižmáriková, MPH
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 28.6.2019 (28. 6. 2019 - 28. 6. 2019)
viac... 
blindTermín rigoróznej skúšky zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo - Mgr. Lenka Sivčáková (28. 6. 2019 - 28. 6. 2019)
viac... 
blindTermín rigoróznej skúšky zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo - Mgr. Ivana Petergáčová (28. 6. 2019 - 28. 6. 2019)
viac... 
blindDňa 29. 5. 2019 sa v priestoroch hotela Tatra uskutočnilo 3. bilaterálne vedecké sympózium „ENDOKRINNÉ DISRUPTORY“, ktorého spoluorganizátorom a odborným garantom bola FVZ SZU (25. 5. 2019 - 25. 5. 2019)
viac... 
blindTermín rigoróznej skúšky zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo - Mgr. Lucia Zemanovičová (16. 4. 2019 - 16. 4. 2019)
viac... 
blindTermín rigoróznej skúšky zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo - Mgr. Beáta Valentínyová (16. 4. 2019 - 16. 4. 2019)
viac... 
blindTermín rigoróznej skúšky zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo - Mgr. Ingrida Kičinová (16. 4. 2019 - 16. 4. 2019)
viac... 

25. 10. 2018 - Vedecká konferencia V. Fórum verejného zdravotníctva s hlavnou témou „ Zdravý životný štýl a rizikové faktory životného a pracovného prostredia “ (25. 10. 2018 - 25. 10. 2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.07.2019