OZNAMY SZU
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 56, Strana: 4 z 6, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindFVZ - Termíny špecializačných skúšok v akreditovaných špecializačných programoch: (1. 3. 2011 - 16. 5. 2011)
viac... 
blindTretí ročník študentskej vedeckej konferencie - International Student Medical Congress (21. 6. 2011 - 26. 6. 2011)
viac... 
blindFOaZOŠ SZU aktivuje doplňujúce pedagogické štúdium a prihlášky uchádzačov prijíma do 31. júla 2011 (24. 1. 2011 - 31. 7. 2011)
viac... 
blindObhajoby FVZ 28.1.2011 (10. 1. 2011 - 1. 1. 1970)
Dňa 28. 1. 2011 od 9ºº hod. sa budú konať na FVZ SZU obhajoby dizertačných prác.
viac... 
blindObhajoby FVZ 31.1.2011 (10. 1. 2011 - 1. 1. 1970)
Dňa 31. 1. 2011 od 9ºº hod. sa budú konať na FVZ SZU obhajoby dizertačných prác.
viac... 
blindFZ - V kúpeľoch Brusno sa pod záštitou rektorky SZU uskutoční II. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou (18. 11. 2010 - 19. 11. 2010)
viac... 
blindFVZ - Voľby do Akademického senátu FVZ SZU (15. 10. 2010 - 1. 1. 1970)
viac... 
blindFOaZOŠ - 4. medzinárodná konferencia Vzdelávanie v nelekárskych odboroch (3. 12. 2010 - 3. 12. 2010)
viac... 
blindFOaZOŠ - Vyhlásenie volieb členov Akademického senátu Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (28. 10. 2010 - 28. 10. 2010)
viac... 

SZU – Zasadnutie Odvolacej komisie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (19. 7. 2010 - 19. 7. 2010)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 24.08.2019