Oznamy LF
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 42, Strana: 4 z 5, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindMEDZINÁRODNÉ STOMATOLOGICKÉ SYMPÓZIUM na Katedre stomatológie sa neuskutoční (25. 11. 2011 - 27. 11. 2011)
viac... 
blindHabilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác na Lekárskej fakulte SZU (15. 11. 2011 - 15. 11. 2011)
viac... 
blindSlovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave organizuje v piatok 25. novembra 2011 o 11.00 h DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Našou snahou je ukázať študentom, ktorí sa rozhodujú kam po skončení strednej školy, možnosti ďalšieho štúdia práve na našej univerzite. (25. 11. 2011 - 25. 11. 2011)
viac... 
blindStanovisko SZU k medializovanej hrozbe o problémoch s výučbou budúcich doktorov (30. 9. 2011 - 31. 10. 2011)
viac... 
blindPrijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v akademickom roku 2011/2012 (22. 6. 2011 - 22. 6. 2011)
viac... 
blindSZU - Nové číslo Bulletinu SAIA (4. 4. 2011 - 15. 5. 2011)
viac... 

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdii SZU (25. 4. 2010 - 7. 5. 2010)
viac... 

FZŠŠ - Dekan FZŠŠ SZU oznamuje, že dňa 13. 4. 2010 sa uskutočnia verejné inauguračné prednášky a verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce (13. 4. 2010 - 13. 4. 2010)
viac... 

FZŠŠ - Oznam pre študentov 3. a 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo (2. 1. 2010 - 31. 8. 2010)
viac... 
blindLF - Voľby členov Akademického senátu (15. 11. 2010 - 15. 11. 2010)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020