Oznamy LF
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 42, Strana: 3 z 5, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindSlávnostné promócie študentov všeobecného lekárstva Lekáskej fakulty SZU (15. 7. 2013 - 15. 7. 2013)
viac... 
blindObhajoby dizertačných prác (11. 4. 2013 - 30. 4. 2013)
viac... 
blindOznámenie o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby, v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby (3. 4. 2013 - 3. 4. 2013)
viac... 
blindVýzva pre doktorandov a postdoktorandov v rámci programu Sciex-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond (23. 1. 2013 - 1. 4. 2013)
viac... 
blindVýzva pre doktorandov v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní (18. 1. 2013 - 15. 3. 2013)
viac... 
blind1. ročník všeobecného lekárstva pre študentov - samoplatcov s výučbou v anglickom jazyku (5. 9. 2012 - 1. 1. 1970)
viac... 
blindPrípravný ročník pre záujemcov o štúdium s výučbou v anglickom jazyku (1. 9. 2012 - 31. 5. 2013)
Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že v akademickom roku 2012/2013 otvára prípravný ročník pre študentov - samoplatcov s výučbou v anglickom jazyku.
viac... 
blindVerejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Miloša Táborského, CSc., FESC, MBA, téma inauguračnej prednášky: „Současný pohled na nefarmakologickou léčbu poruch srdečního rytmu”. (11. 6. 2012 - 11. 6. 2012)
viac... 
blindPOZVÁNKA na splav malého Dunaja (9. 6. 2012 - 9. 6. 2012)
viac... 
blindPrijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na akademický rok 2012/2013 (2. 4. 2012 - 11. 6. 2012)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020