UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 2261  Školiace miesto - intenzívna starostlivosť v pneumológii (9. 12. 2019 - 12. 12. 2019)
viac... 
blind2 1035  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria (9. 12. 2019 - 13. 12. 2019)
viac... 
blind2 1005  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále (9. 12. 2019 - 13. 12. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, VI. časť
(09.12.2019 - 11.12.2019)
viac... 
Školiace miesto - chirurgia katarakty, refrakčné operácie - zrusena VA
(09.12.2019 - 12.12.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína
(09.12.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto - intenzívna starostlivosť v pneumológii
(09.12.2019 - 12.12.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti príprava cytostatík (2. časť)
(09.12.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|všeobecné lekárstvo / odb.priprava III
(09.12.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|klinická mikrobiológia
(09.12.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|laboratórny diagnostik|laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
(09.12.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria
(09.12.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(09.12.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Tematický kurz - novinky vo výchove k zdraviu a podpore zdravia
(09.12.2019 - 10.12.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(02.09.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(09.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(09.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v treťom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(01.10.2019 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(01.10.2019 - 31.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(14.10.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(28.10.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(28.10.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(04.11.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.11.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(04.11.2019 - 16.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(18.11.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore tropická medicína
(18.11.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore infektológia pred špecializačnou skúškou
(18.11.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárska genetika v štvrtom roku prípravy
(02.12.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(02.12.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(02.12.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(02.12.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému I.
(02.12.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod
(02.12.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii - zrusena VA
(02.12.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(02.12.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(02.12.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému II.
(02.12.2019 - 13.12.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 01.04.2020