UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind2 3191  Školiace miesto - úvod do cytodiagnostiky (4. 12. 2018 - 4. 12. 2018)
viac... 
blindHabilitačné konanie MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU (4. 12. 2018 - 31. 12. 2032)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v špecializačnom odbore lekárenstvo v prvom roku prípravy
(04.12.2018)
viac... 
Tematický kurz - endokrinológia pre praktického lekára
(04.12.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore infektológia v druhom roku prípravy
(04.12.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|psychiatria
(04.12.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|psychiatria
(04.12.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|psychológ|poradenská psychológia
(04.12.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|psychológ|pracovná a organizačná psychológia
(04.12.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|klinická mikrobiológia
(04.12.2018)
viac... 
Školiace miesto - úvod do cytodiagnostiky
(04.12.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(17.09.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(01.10.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 31.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(29.10.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(29.10.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(12.11.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(19.11.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto v abdominálnej ultrasonografii u dospelých
(26.11.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých
(26.11.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(26.11.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - laboratórne a diagnostické metódy v klinickej cytogenetike - pokročilé
(03.12.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto - liečba cievnych ochorení oka, diabetická retinopatia, makulárny edém, laserokoagulácia sietnice, fluoresceínová angiografia - zrusena VA
(03.12.2018 - 06.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(03.12.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v ultrazvukovej diagnostike v neonatológii
(03.12.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto - indikácie a techniky ošetrovania intraartikulárnych zlomenín hornej končatiny
(03.12.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto v spirometrii
(03.12.2018 - 05.12.2018)
viac... 
Školiace miesto - elektrokardiografia pre klinickú prax
(03.12.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(03.12.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(03.12.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína
(03.12.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. - zrusena VA
(01.10.2018 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(26.11.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(26.11.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej biochémii - zrusena VA
(03.12.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému I.
(03.12.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod
(03.12.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
(03.12.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(03.12.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
(03.12.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
(03.12.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - IV. sústredenie - zrusena VA
(03.12.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Master of Public Health - 3. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(03.12.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite - zrusena VA
(03.12.2018 - 07.12.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.05.2019