UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4276  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (11. 12. 2018 - 11. 12. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto - chirurgia nádorov žalúdka
(11.12.2018 - 12.12.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore rádiológia v piatom roku prípravy
(11.12.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore rádiológia v štvrtom roku prípravy
(11.12.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore rádiológia v treťom roku prípravy
(11.12.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore rádiológia v druhom roku prípravy
(11.12.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore rádiológia v prvom roku prípravy
(11.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve
(11.12.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|psychológ|príprava na výkon práce v zdravotníctve
(11.12.2018)
viac... 
Inovačný kurz - štatistická analýza údajov z epidemiologických štúdií - zrusena VA
(11.12.2018)
viac... 
Tematický kurz - prevencia nozokomiálnych nákaz
(11.12.2018 - 12.12.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 31.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(29.10.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(29.10.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(03.12.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(03.12.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, VI. časť
(10.12.2018 - 12.12.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia - nácvik techník komunikácie
(10.12.2018 - 12.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. - zrusena VA
(01.10.2018 - 31.05.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému I.
(03.12.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod
(03.12.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
(03.12.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - IV. sústredenie - zrusena VA
(03.12.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore manažment v rádiologickej technike
(10.12.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria
(10.12.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(10.12.2018 - 14.12.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.05.2019