UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3799  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou (8. 10. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3801  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského programu (8. 10. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3488  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (8. 10. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 
blind1 3400  Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická gynekológia (8. 10. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 
blind1 3392  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou (8. 10. 2018 - 9. 11. 2018)
viac... 
blind1 3529  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou (8. 10. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3408  Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve (8. 10. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 
blind1 3496  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých (8. 10. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 
blind1 3500  Školiace miesto v abdominálnej ultrasonografii u dospelých (8. 10. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 
blind1 3067  Školiace miesto - reflexná terapia podľa Dr. Vojtu (8. 10. 2018 - 9. 10. 2018)
viac... 
blind1 3855  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec (8. 10. 2018 - 2. 11. 2018)
viac... 
blind1 4247  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (8. 10. 2018 - 8. 10. 2018)
viac... 
blind2 3003  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť (8. 10. 2018 - 12. 10. 2018)
viac... 
blind1 3328  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť ( inovačné ) (8. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 3453  Školiace miesto - chirurgia štítnej žľazy (8. 10. 2018 - 10. 10. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 12.12.2019