UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3799  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou (8. 10. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3801  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského programu (8. 10. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3488  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (8. 10. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 
blind1 3400  Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická gynekológia (8. 10. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 
blind1 3392  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou (8. 10. 2018 - 9. 11. 2018)
viac... 
blind1 3529  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou (8. 10. 2018 - 30. 11. 2018)
viac... 
blind1 3408  Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve (8. 10. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 
blind1 3496  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých (8. 10. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 
blind1 3500  Školiace miesto v abdominálnej ultrasonografii u dospelých (8. 10. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 
blind1 3067  Školiace miesto - reflexná terapia podľa Dr. Vojtu (8. 10. 2018 - 9. 10. 2018)
viac... 
blind1 3855  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec (8. 10. 2018 - 2. 11. 2018)
viac... 
blind1 4247  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (8. 10. 2018 - 8. 10. 2018)
viac... 
blind2 3003  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť (8. 10. 2018 - 12. 10. 2018)
viac... 
blind1 3328  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť ( inovačné ) (8. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 3453  Školiace miesto - chirurgia štítnej žľazy (8. 10. 2018 - 10. 10. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia pred špecializačnou skúškou
(08.10.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - mikrochirurgia oka
(08.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto - manažment úrazov oka
(08.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba ochorení sietnice a sklovca
(08.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba katarakty
(08.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba diabetickej retinopatie
(08.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba glaukómu
(08.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika makulárnych ochorení pomocou OCT - zrusena VA
(08.10.2018 - 10.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(08.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec
(08.10.2018 - 02.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto - aktuálne problémy v kardiológii - zrusena VA
(08.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia
(08.10.2018 - 02.11.2018)
viac... 
Školiace miesto v abdominálnej ultrasonografii u dospelých
(08.10.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých
(08.10.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(08.10.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto - chirurgia štítnej žľazy
(08.10.2018 - 10.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(08.10.2018 - 16.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
(08.10.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická gynekológia
(08.10.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(08.10.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Tematický kurz - pokroky v intenzívnej medicíne detského veku - zrusena VA
(08.10.2018 - 09.10.2018)
viac... 
Školiace miesto - liečba bolesti - zrusena VA
(08.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť (inovačné)
(08.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 1. časť (základné)
(08.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii - zrusena VA
(08.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore tropická medicína v druhom roku prípravy
(08.10.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore tropická medicína v prvom roku prípravy
(08.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - plastická chirurgia
(08.10.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v treťom roku prípravy
(08.10.2018 - 09.10.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v druhom roku prípravy
(08.10.2018 - 09.10.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v prvom roku prípravy
(08.10.2018 - 09.10.2018)
viac... 
Školiace miesto - reflexná terapia podľa Dr. Vojtu
(08.10.2018 - 09.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(08.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore dermatovenerológia v druhom roku prípravy
(08.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve
(08.10.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii - zrusena VA
(08.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti techniky terapie lymfedému - zrusena VA
(08.10.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie - zrusena VA
(08.10.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(08.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Master of Public Health - 1. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(08.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(08.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(08.10.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(08.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|sestra|ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(08.10.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|sestra|ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
(08.10.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(03.09.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - neurológia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
(10.09.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(10.09.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(17.09.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia - zrusena VA
(17.09.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická fyzika
(17.09.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(24.09.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(24.09.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(24.09.2018 - 19.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou
(01.10.2018 - 23.11.2018)
viac... 
Školiace miesto z pediatrickej neurológie - zrusena VA
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia pred špecializačnou skúškou
(01.10.2018 - 31.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia - zrusena VA
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii
(01.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v gastroenterológii
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia - zrusena VA
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie - zrusena VA
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(01.10.2018 - 07.12.2018)
viac... 
Školiace miesto v elektromyografii - základné
(01.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia - zrusena VA
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická urológia
(01.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(01.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína
(01.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej intenzívnej medicíne - zrusena VA
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii - zrusena VA
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia - zrusena VA
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia - zrusena VA
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - pokračovanie
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore paliatívna medicína
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe
(01.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(01.10.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 31.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. - zrusena VA
(01.10.2018 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
(01.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
(01.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(01.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
(01.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne ošetrovateľstvo
(01.10.2018 - 12.10.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 14.08.2019