UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1378  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia (7. 10. 2019 - 18. 10. 2019)
viac... 
blind1 1389  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína (7. 10. 2019 - 15. 11. 2019)
viac... 
blind1 1356  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou (7. 10. 2019 - 8. 11. 2019)
viac... 
blind1 1370  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická urológia (7. 10. 2019 - 18. 10. 2019)
viac... 
blind1 1361  Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická gynekológia (7. 10. 2019 - 18. 10. 2019)
viac... 
blind1 1372  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia (7. 10. 2019 - 18. 10. 2019)
viac... 
blind1 1432  Školiace miesto - základy laparoskopickej chirurgie (7. 10. 2019 - 8. 10. 2019)
viac... 
blind1 1867  Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka (7. 10. 2019 - 11. 10. 2019)
viac... 
blind1 1889  Školiace miesto - chirurgia glaukómu (7. 10. 2019 - 11. 10. 2019)
viac... 
blind1 1789  Školiace miesto v pediatrickej ultrasonografii (7. 10. 2019 - 11. 10. 2019)
viac... 
blind1 1500  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou (7. 10. 2019 - 29. 11. 2019)
viac... 
blind1 1419  Školiace miesto - chirurgia štítnej žľazy (7. 10. 2019 - 9. 10. 2019)
viac... 
blind1 1462  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých (7. 10. 2019 - 18. 10. 2019)
viac... 
blind1 1277  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii (7. 10. 2019 - 25. 10. 2019)
viac... 
blind1 1633  Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii (7. 10. 2019 - 18. 10. 2019)
viac... 
blind1 1932  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 1. časť ( základné ) (7. 10. 2019 - 25. 10. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(07.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia pred špecializačnou skúškou
(07.10.2019 - 15.11.2019)
viac... 
Školiace miesto - liečba bolesti
(07.10.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť (inovačné)
(07.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 1. časť (základné)
(07.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto - chirurgia glaukómu
(07.10.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(07.10.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v neonatálnej intenzívnej starostlivosti
(07.10.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v ultrazvukovej diagnostike v neonatológii
(07.10.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou
(07.10.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
(07.10.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v treťom roku prípravy - zrusena VA
(07.10.2019 - 08.10.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v druhom roku prípravy - zrusena VA
(07.10.2019 - 08.10.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v prvom roku prípravy - zrusena VA
(07.10.2019 - 08.10.2019)
viac... 
Školiace miesto v pediatrickej ultrasonografii
(07.10.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(07.10.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia
(07.10.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii v treťom roku prípravy
(07.10.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii v druhom roku prípravy
(07.10.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii v prvom roku prípravy
(07.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(07.10.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(07.10.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia v treťom roku prípravy
(07.10.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto v abdominálnej ultrasonografii u dospelých
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto - základy laparoskopickej chirurgie
(07.10.2019 - 08.10.2019)
viac... 
Školiace miesto - chirurgia štítnej žľazy
(07.10.2019 - 09.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(07.10.2019 - 15.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická urológia
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická gynekológia
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(07.10.2019 - 08.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii
(07.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - otorinolaryngológia
(07.10.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - plastická chirurgia
(07.10.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto - reflexná terapia podľa Dr. Vojtu - zrusena VA
(07.10.2019 - 08.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti príprava cytostatík
(07.10.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Kurz - školenie pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami a prípravkami s ich obsahom
(07.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému II.
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria
(07.10.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Master of Public Health - 2. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(07.10.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(07.10.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(07.10.2019 - 11.10.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(02.09.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(02.09.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(02.09.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(02.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 15.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
(09.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(09.09.2019 - 08.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(09.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(09.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore patologická anatómia pred špecializačnou skúškou
(16.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(16.09.2019 - 06.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(16.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(16.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(16.09.2019 - 22.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti príprava cytostatík
(23.09.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(23.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(23.09.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická fyzika
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
(30.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v gastroenterológii
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(30.09.2019 - 22.11.2019)
viac... 
Školiace miesto v elektromyografii - základné
(30.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo
(30.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - pokračovanie
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo
(30.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto - manažment pacientov s mnohopočetnými poraneniami
(01.10.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore paliatívna medicína
(01.10.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v treťom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(01.10.2019 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(01.10.2019 - 31.12.2019)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
(30.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(30.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.10.2020