UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind2017. 10. 05 - II. medzinárodná vedecká konferencia FYZIOTERAPIA - VZDELÁVANIE A PRAX (5. 10. 2017 - 5. 10. 2017)
viac... 
blind1 1141  Kontrolný deň v špecializačnom odbore infektológia v štvrtom roku prípravy (5. 10. 2017 - 5. 10. 2017)
viac... 
blindVyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SZU a AS FVZ SZU (5. 10. 2017 - 7. 11. 2017)
viac... 
blind1 1397  Kontrolný deň v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v štvrtom roku prípravy (5. 10. 2017 - 6. 10. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.05.2019