UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1967  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - vyšetrovacie metódy (30. 10. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind1 2170  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia (30. 10. 2017 - 22. 12. 2017)
viac... 
blind1 1575  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou (30. 10. 2017 - 22. 12. 2017)
viac... 
blind2 1019  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie (30. 10. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 
blind1 1740  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia (30. 10. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0