UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4042  Kurz - správna klinická prax I.   (3. 10. 2018 - 4. 10. 2018)
viac... 
blind1 3143  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore liečebná pedagogika (3. 10. 2018 - 5. 10. 2018)
viac... 
blind1 3509  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia (3. 10. 2018 - 8. 11. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020