UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1246  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia (26. 10. 2017 - 26. 10. 2017)
viac... 
blind Dekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552 (26. 10. 2017 - 10. 11. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kurz špecializačného štúdia Konzultačný deň Katedry anestéziológie a intenzívnej medicíny
(26.10.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v piatom roku prípravy
(26.10.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v štvrtom roku prípravy
(26.10.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v treťom roku prípravy
(26.10.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v prvom roku prípravy
(26.10.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína v druhom roku prípravy
(26.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia
(26.10.2017)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|oftalmológia
(26.10.2017)
viac... 
Predatestačné miesto|sestra|ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
(26.10.2017)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(04.09.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia - zrusena VA
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(04.09.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia pred špecializačnou skúškou
(11.09.2017 - 03.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(11.09.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(18.09.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(18.09.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(25.09.2017 - 03.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v dermatovenerológii pre deti a dorast
(25.09.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická fyzika
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - pokračovanie
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou
(02.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto z pediatrickej neurológie
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia - zrusena VA
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v gastroenterológii - zrusena VA
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(02.10.2017 - 03.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej intenzívnej medicíne
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej urológii - zrusena VA
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - plastická chirurgia
(02.10.2017 - 28.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - neurológia
(02.10.2017 - 28.11.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 29.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 22.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 23.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 11.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(09.10.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť (inovačné)
(09.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 1. časť (základné)
(09.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(09.10.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia
(09.10.2017 - 03.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(09.10.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(16.10.2017 - 03.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou
(16.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci
(16.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
(16.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii
(16.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto - onkológia v gynekológii - zrusena VA
(16.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore geriatria pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(16.10.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského programu
(16.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(16.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore infektológia pred špecializačnou skúškou
(16.10.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou
(16.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo
(23.10.2017 - 03.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, V. časť
(23.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v neonatálnej intenzívnej starostlivosti
(23.10.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - laboratórne a diagnostické metódy v molekulovej genetike
(23.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti chirurgia prsníka
(23.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto - umelá ventilácia pľúc, vysokofrekvenčná ventilácia, monitorovanie UVP
(23.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Tematický kurz - imúnne podmienené neurologické ochorenia
(23.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia pred špecializačnou skúškou
(23.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(23.10.2017 - 03.11.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore liečebná pedagogika
(25.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii
(16.10.2017 - 03.11.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo
(16.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
(16.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
(16.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
(16.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
(16.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(16.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne ošetrovateľstvo - zrusena VA
(16.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod
(23.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(23.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Master of Public Health - 3. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(23.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(16.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(23.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(23.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0