UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blindVyhlásenie volieb kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce do Akademického senátu SZU a do Akademického senátu LF SZU (24. 10. 2018 - 24. 10. 2018)
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačnej práce zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo (24. 10. 2018 - 24. 10. 2018)
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 24.10.2018 (24. 10. 2018 - 24. 10. 2018)
viac... 
blind1 3576  Školiace miesto - umelá ventilácia pľúc (24. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020