UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4154  Kurz špecializačného štúdia - nácvik techník komunikácie (22. 10. 2018 - 24. 10. 2018)
viac... 
blind1 3438  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (22. 10. 2018 - 2. 11. 2018)
viac... 
blind1 3189  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo - úvodný (22. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 4251  Školiace miesto - príprava cytostatík (22. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind2 3014  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť (22. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind2 3120  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia (22. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind2 3128  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti magnetická rezonancia - MR (22. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind2 3134  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (22. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 3586  Školiace miesto - umelá ventilácia pľúc, vysokofrekvenčná ventilácia, monitorovanie UVP (22. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 12.12.2019