UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1989  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec (2. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1196  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia (2. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1138  Kontrolný deň v špecializačnom odbore infektológia v prvom roku prípravy (2. 10. 2017 - 2. 10. 2017)
viac... 
blind1 1399  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou (2. 10. 2017 - 3. 11. 2017)
viac... 
blind1 1404  Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína (2. 10. 2017 - 13. 10. 2017)
viac... 
blind1 1422  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická urológia (2. 10. 2017 - 13. 10. 2017)
viac... 
blind1 1426  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia (2. 10. 2017 - 13. 10. 2017)
viac... 
blind1 1698  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia (2. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1218  Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky (2. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1580  Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka   (2. 10. 2017 - 6. 10. 2017)
viac... 
blind1 1728  Školiace miesto špecializačného štúdia v gastroenterológii (2. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1930  Školiace miesto v pediatrickej ultrasonografii (2. 10. 2017 - 6. 10. 2017)
viac... 
blind1 1949  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou (2. 10. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind1 1353  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (2. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1735  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia (2. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 1123  Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe (2. 10. 2017 - 13. 10. 2017)
viac... 
blind1 1150  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - plastická chirurgia (2. 10. 2017 - 28. 11. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v špecializačnom odbore súdne lekárstvo v prvom roku prípravy
(02.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická fyzika
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická fyzika v prvom roku prípravy
(02.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - pokračovanie
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou
(02.10.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto z pediatrickej neurológie
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto v pediatrickej ultrasonografii
(02.10.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci v treťom roku prípravy
(02.10.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci v druhom roku prípravy
(02.10.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci v prvom roku prípravy
(02.10.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo v štvrtom roku prípravy
(02.10.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo v treťom roku prípravy
(02.10.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo v druhom roku prípravy
(02.10.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo v prvom roku prípravy
(02.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii
(02.10.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia - zrusena VA
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v gastroenterológii - zrusena VA
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto - mikrochirurgia oka
(02.10.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Školiace miesto - manažment úrazov oka
(02.10.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba ochorení sietnice a sklovca
(02.10.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba katarakty
(02.10.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba glaukómu
(02.10.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba diabetickej retinopatie
(02.10.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(02.10.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Školiace miesto - gynekologická endoskopia - zrusena VA
(02.10.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(02.10.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto - gynekologická urológia - zrusena VA
(02.10.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická urológia
(02.10.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto - reprodukčná medicína - zrusena VA
(02.10.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína
(02.10.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(02.10.2017 - 03.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej intenzívnej medicíne
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii - zrusena VA
(02.10.2017 - 20.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej urológii - zrusena VA
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(02.10.2017 - 20.10.2017)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto v chirurgii štítnej žľazy
(02.10.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - plastická chirurgia
(02.10.2017 - 28.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - neurológia
(02.10.2017 - 28.11.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore infektológia v prvom roku prípravy
(02.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe
(02.10.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
(02.10.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 29.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 22.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 23.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 11.05.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore liečebná výživa
(02.10.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia
(02.10.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti techniky terapie lymfedému - zrusena VA
(02.10.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
(02.10.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
(02.10.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti ortoptika a pleoptika - zrusena VA
(02.10.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Predatestačné miesto|farmaceutický laborant|lekárenstvo
(02.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie pred špecializačnou skúškou - 3. časť
(02.10.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(02.10.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(02.10.2017 - 06.10.2017)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(04.09.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia - zrusena VA
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(04.09.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia pred špecializačnou skúškou
(11.09.2017 - 20.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia pred špecializačnou skúškou
(11.09.2017 - 03.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(11.09.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore patologická anatómia pred špecializačnou skúškou
(18.09.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(18.09.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(18.09.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(18.09.2017 - 08.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(18.09.2017 - 24.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(18.09.2017 - 20.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(18.09.2017 - 13.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(25.09.2017 - 20.10.2017)
viac... 
Školiace miesto v elektromyografii - základné
(25.09.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(25.09.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred ukončením spoločného internistického kmeňa
(25.09.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(25.09.2017 - 03.11.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(25.09.2017 - 20.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(25.09.2017 - 20.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v dermatovenerológii pre deti a dorast
(25.09.2017 - 16.11.2017)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti reflexná terapia podľa Vojtu, časť A
(25.09.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja I.
(25.09.2017 - 06.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie
(25.09.2017 - 06.10.2017)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0