UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1184  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore liečebná pedagogika (18. 10. 2017 - 20. 10. 2017)
viac... 
blind2 1173  Kurz - doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov - zdravotníckych predmetov (I. sústredenie) (18. 10. 2017 - 20. 10. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.02.2019