UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4232  Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická fyzika v treťom roku prípravy (17. 10. 2018 - 17. 10. 2018)
viac... 
blind2 3164  Kurz - doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov - zdravotníckych predmetov (I. sústredenie) (17. 10. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 29.05.2020