UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 2074  Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická fyzika v treťom roku prípravy (16. 10. 2019 - 16. 10. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická fyzika v treťom roku prípravy
(16.10.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore lekárska genetika v treťom roku prípravy
(16.10.2019)
viac... 
Tematický kurz - pokroky v tropickej medicíne
(16.10.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|úrazová chirurgia
(16.10.2019)
viac... 
Kurz - doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov - zdravotníckych predmetov (I. sústredenie)
(16.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(02.09.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(02.09.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(02.09.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(02.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 15.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
(09.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(09.09.2019 - 08.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(09.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(09.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(16.09.2019 - 06.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(16.09.2019 - 22.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti príprava cytostatík
(23.09.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(23.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(23.09.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická fyzika
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v gastroenterológii
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(30.09.2019 - 22.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo
(30.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - pokračovanie
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto - manažment pacientov s mnohopočetnými poraneniami
(01.10.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore paliatívna medicína
(01.10.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v treťom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(01.10.2019 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(01.10.2019 - 31.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(07.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia pred špecializačnou skúškou
(07.10.2019 - 15.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť (inovačné)
(07.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 1. časť (základné)
(07.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v neonatálnej intenzívnej starostlivosti
(07.10.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou
(07.10.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
(07.10.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(07.10.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia
(07.10.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(07.10.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(07.10.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia v treťom roku prípravy
(07.10.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto v abdominálnej ultrasonografii u dospelých
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(07.10.2019 - 15.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická urológia
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická gynekológia
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(07.10.2019 - 08.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii
(07.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - otorinolaryngológia
(07.10.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - plastická chirurgia
(07.10.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v manuálnej terapii IV. časť, X (diagnostika, mobilizácia, mäkké techniky a manipulácia)
(09.10.2019 - 19.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo
(14.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou
(14.10.2019 - 22.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou
(14.10.2019 - 22.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
(14.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia pred špecializačnou skúškou
(14.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto - aktuálne problémy v kardiológii
(14.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii pred špecializačnou skúškou
(14.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore geriatria pred špecializačnou skúškou
(14.10.2019 - 15.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia
(14.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(14.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(14.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína
(14.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia
(14.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(14.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo - úvodný
(14.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto v dopravnej leteckej psychológii
(14.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo I.
(14.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou
(14.10.2019 - 22.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(14.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
(14.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(14.10.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
(15.10.2019 - 17.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia
(15.10.2019 - 17.10.2019)
viac... 
Tematický kurz - špecifické problémy v geriatrii
(15.10.2019 - 17.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému II.
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo
(14.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti mamografia
(14.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(14.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
(14.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(14.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo - IV. časť - zrusena VA
(14.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie pred špecializačnou skúškou - 3. časť
(14.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(07.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(14.10.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia v športe a telovýchove
(14.10.2019 - 18.10.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 27.11.2020