UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3061  Kurz špecializačného štúdia v manuálnej terapii I. Z (diagnostika) (15. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 4230  Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická fyzika v prvom roku prípravy (15. 10. 2018 - 15. 10. 2018)
viac... 
blind1 3275  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína (15. 10. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 
blind1 3088  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou (15. 10. 2018 - 23. 11. 2018)
viac... 
blind1 3302  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského programu (15. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 3300  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pred špecializačnou skúškou (15. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 4120  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii (15. 10. 2018 - 17. 10. 2018)
viac... 
blind1 4116  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia (15. 10. 2018 - 17. 10. 2018)
viac... 
blind1 3859  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec (15. 10. 2018 - 9. 11. 2018)
viac... 
blind1 3857  Školiace miesto špecializačného štúdia v skríningovom vyšetrení katarakty u novorodencov (15. 10. 2018 - 15. 10. 2018)
viac... 
blind2 3059  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále (15. 10. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 
blind2 3131  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti mamografia (15. 10. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 
blind2 3022  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (15. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind2 3080  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii (15. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind2 3086  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii (15. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 3955  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou (15. 10. 2018 - 23. 11. 2018)
viac... 
blind2 3174  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo (15. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 3744  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia pred špecializačnou skúškou (15. 10. 2018 - 19. 10. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020