UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3397  Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína (1. 10. 2018 - 12. 10. 2018)
viac... 
blind1 3406  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia (1. 10. 2018 - 12. 10. 2018)
viac... 
blind1 3112  Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe (1. 10. 2018 - 12. 10. 2018)
viac... 
blind1 3809  Školiace miesto v pediatrickej ultrasonografii (1. 10. 2018 - 5. 10. 2018)
viac... 
blind1 3533  Školiace miesto v elektromyografii - základné (1. 10. 2018 - 12. 10. 2018)
viac... 
blind1 3410  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická urológia (1. 10. 2018 - 12. 10. 2018)
viac... 
blind1 3010  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia (1. 10. 2018 - 30. 8. 2019)
viac... 
blind1 3006  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia (1. 10. 2018 - 29. 3. 2019)
viac... 
blind1 3558  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou (1. 10. 2018 - 7. 12. 2018)
viac... 
blind1 4216  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia (1. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 3229  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - pokračovanie (1. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 3753  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia pred špecializačnou skúškou (1. 10. 2018 - 31. 10. 2018)
viac... 
blind1 3834  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou (1. 10. 2018 - 23. 11. 2018)
viac... 
blind2 3028 Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria (1. 10. 2018 - 5. 10. 2018)
viac... 
blind2 3079  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii (1. 10. 2018 - 12. 10. 2018)
viac... 
blind2 3064 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii (1. 10. 2018 - 12. 10. 2018)
viac... 
blind2 3054 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite (1. 10. 2018 - 12. 10. 2018)
viac... 
blind2 3050 Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok (1. 10. 2018 - 12. 10. 2018)
viac... 
blind2 3001 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne ošetrovateľstvo (1. 10. 2018 - 12. 10. 2018)
viac... 
blind2 3106 Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti - reflexná terapia podľa Vojtu, časť B (1. 10. 2018 - 5. 10. 2018)
viac... 
blind2 3102 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja III. (1. 10. 2018 - 5. 10. 2018)
viac... 
blind1 3618  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia (1. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 3622  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia (1. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 3342  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (1. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 
blind1 3171  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore paliatívna medicína (1. 10. 2018 - 26. 10. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020