SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v piatom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v štvrtom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v druhom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v treťom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v piatom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v prvom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v druhom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v treťom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v štvrtom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v prvom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v štvrtom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v piatom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v treťom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v druhom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v prvom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v piatom roku prípravy - zrusena VA
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v treťom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v štvrtom roku prípravy - zrusena VA
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická biochémia v štvrtom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická biochémia v piatom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v prvom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórna medicína v druhom roku prípravy
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická biochémia v druhom roku prípravy - zrusena VA
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická biochémia v treťom roku prípravy - zrusena VA
(08.09.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická biochémia v prvom roku prípravy - zrusena VA
(08.09.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.09.2018 - 21.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(03.09.2018 - 30.11.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(03.09.2018 - 14.12.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(03.09.2018 - 09.11.2018)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - otorinolaryngológia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - neurológia
(03.09.2018 - 26.10.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(03.09.2018 - 28.09.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II.
(03.09.2018 - 14.09.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0