UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 2168  Kurz - školenie pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami a prípravkami s ich obsahom (7. 9. 2017 - 7. 9. 2017)
viac... 
blind1 1857  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v treťom roku prípravy (7. 9. 2017 - 7. 9. 2017)
viac... 
blind1 1855  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v druhom roku prípravy (7. 9. 2017 - 7. 9. 2017)
viac... 
blind1 1853  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v prvom roku prípravy (7. 9. 2017 - 7. 9. 2017)
viac... 
blind1 1826  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v šiestom roku prípravy (7. 9. 2017 - 7. 9. 2017)
viac... 
blind1 1824  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v piatom roku prípravy (7. 9. 2017 - 7. 9. 2017)
viac... 
blind1 1822  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v štvrtom roku prípravy (7. 9. 2017 - 7. 9. 2017)
viac... 
blind1 1820  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v treťom roku prípravy (7. 9. 2017 - 7. 9. 2017)
viac... 
blind1 1818  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v druhom roku prípravy (7. 9. 2017 - 7. 9. 2017)
viac... 
blind1 1394  Kontrolný deň v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v prvom roku prípravy (7. 9. 2017 - 8. 9. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v piatom roku prípravy - zrusena VA
(07.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v treťom roku prípravy
(07.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v štvrtom roku prípravy - zrusena VA
(07.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v druhom roku prípravy
(07.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v prvom roku prípravy
(07.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v šiestom roku prípravy
(07.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v piatom roku prípravy
(07.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v štvrtom roku prípravy
(07.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v treťom roku prípravy
(07.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v druhom roku prípravy
(07.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v prvom roku prípravy - zrusena VA
(07.09.2017)
viac... 
Školiace miesto - drenáž hrudnej dutiny a mediastína
(07.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore geriatria v treťom roku prípravy
(07.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve v prvom roku prípravy - zrusena VA
(07.09.2017 - 08.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína v prvom roku prípravy - zrusena VA
(07.09.2017 - 08.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v prvom roku prípravy
(07.09.2017 - 08.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore nukleárna medicína v prvom roku prípravy
(07.09.2017)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore nukleárna medicína v druhom roku prípravy
(07.09.2017)
viac... 
Kurz - školenie pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami a prípravkami s ich obsahom
(07.09.2017)
viac... 
Predatestačné miesto|laboratórny diagnostik|príprava na výkon práce v zdravotníctve
(07.09.2017)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(04.09.2017 - 22.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(04.09.2017 - 01.12.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia - zrusena VA
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia - zrusena VA
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia - zrusena VA
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.09.2017 - 27.10.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(04.09.2017 - 15.12.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(04.09.2017 - 10.11.2017)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(04.09.2017 - 29.09.2017)
viac... 
Školiace miesto - kontaktné dermatitídy a profesionálne dermatózy
(04.09.2017 - 08.09.2017)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému II.
(04.09.2017 - 14.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie
(04.09.2017 - 14.09.2017)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(04.09.2017 - 08.09.2017)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0