UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1877  Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike v treťom roku prípravy (28. 9. 2017 - 28. 9. 2017)
viac... 
blindDekan Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 77 a § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v (28. 9. 2017 - 28. 9. 2017)
viac... 
blind1 1396  Kontrolný deň v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v treťom roku prípravy (28. 9. 2017 - 29. 9. 2017)
viac... 
blind1 1373  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína v prvom roku prípravy (28. 9. 2017 - 28. 9. 2017)
viac... 
blind1 1375  Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína v treťom roku prípravy (28. 9. 2017 - 28. 9. 2017)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.05.2019