UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3832  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v štvrtom roku prípravy (26. 9. 2018 - 26. 9. 2018)
viac... 
blind1 3833  Kontrolný deň v špecializačnom odbore radiačná onkológia v piatom roku prípravy (26. 9. 2018 - 26. 9. 2018)
viac... 
blind1 3047  Kontrolný deň v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v treťom roku prípravy (26. 9. 2018 - 26. 9. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020